[toppen.htm]

Isabel Marant Sneakers Norge, Isabel Marant Shop Online

Isabel Marant joggesko tilby deg mye nødvendig fleksibilitet

De Isabel Marant Sneakers som har blitt designet for alle dere stilige kvinner der ute er også en av de beste produktene som du kan kjøpe. Disse LV joggesko tilby deg all den stilen som du trenger som en kvinne. Disse Isabel Marant joggesko har blitt konstruert av syntetisk såle og tilby deg med en tilstrekkelig mengde holdbarhet. Kilen som tilbys deg i multi stropp beslag tilbyr deg også med den perfekte stiluttrykk som du trenger som en kvinne. Disse Isabel Marant joggesko kan bare være fastspent og slitt som tilbyr deg med mye nødvendig fleksibilitet.

Disse Isabel Marant joggesko tilbys til deg i stripe stiler, og du kan velge dem opp som per enkelhets skyld. Den hele utseendet av sneaker forsterkes av baugen som er funnet i den fremre stilling. Hvis du ønsker å velge noen eksklusive serier av Isabel Marant joggesko som en mann, har du noen fantastiske samlinger som venter deg. Disse Isabel Marant joggesko er konstruert av lær og holdbarhet som de skildre er utmerket. Den blonder opp spenner fra denne unike samlingen er også helt utmerket.

Isabel Marant Sneakers Norge er gjenkjennelig over hele verden for sitt varemerke monogram logo. I lansere sin sommer 2014 kolleksjon, har Isabel Marant fortsatt å konsentrere seg om de fire hoved kjører sneaker kategorier: stabilitet, demping, lett og bevegelseskontroll. Isabel Marant forstår også at løpere kommer i mange forskjellige former og størrelser, og slik at de har ulike krav fra sine joggesko.

Isabel Marant joggesko tilby folk en stor grad av fleksibilitet på design av sneaker de kjøper som tilbyr brukerne å velge fra et utvalg av farger, materialer og design. Isabel Marant joggesko har en lang historie av innovative med den beste teknologien for å møte forbrukernes behov. Isabel Marant er ansvarlig for flere viktige fremskritt i ytelses tilfeldige joggesko. Hele verden, kan Isabel Marant joggesko bli funnet uten problemer.

For å oppnå utseendet, kan du gjøre ornamentikk og stilen til Isabel Marant Shop Online joggesko sikker, og det vil komme naturlig Isabel Marant joggesko er veldig bra og gir deg spesiell følelse, de er folks mote tendens. Isabel Marant joggesko har blitt en av de aller mest kjente joggesko i dag, ikke bare fordi den trenden ser ut, men også de ulike bruksområder av joggesko. Isabel Marant joggesko er en flott måte å vise din kjærlighet for vintage eller den klassiske stilen fordi de fleste av dem har som elegant kaste tilbake føler med en delikat kombinasjon av skinn og semsket skinn med en flanell interiør.

BESTILLING
Bestillingsskjemaet til venstre ligg til grunn for vareleveringa, som normalt skjer kvar 14. dag. Skjemaet er delt inn i fire delar: 1.Grønsaker; 2.Frukt&bær; 3. Brød, mjøl m.m. og 4.Saft&sylte. Under rubrikken "Mengde" fører du opp kor mykje du vil ha av ei vare ved kvar levering. Ferdig utfylt skjema dannar då grunnlaget for ei fast varelevering kvar 14. dag (fast pakke).

Tilgangen på ferske grønsaker, frukt og bær vil kunne variere noko frå gong til gong. På grunnlag av dette er det mange som veljer å bestille desse varene i form av fleksi- eller sesongpakke. Ønskjer du ei slik ordning må du krysse av i felt 1 nederst på bestillingsskjemaet.

Fleksipakke: I skjemaet fører du opp den mengde du vil ha av dei varer du helst ønskjer. (som ved fast pakke). I tillegg må du sette null ( 0 ) i mengdefeltet ved varer du aldri vil ha. aldri vil ha. Kryss av for fleksipakke. Ei vare som ikkje er å få tak i, vil då verte bytta i ei som liknar utan at du risikerer å få varer du ikkje treng. Sesongpakke: Før opp beløpet du vil ha uspesifiserte grønsaker og/eller frukt&bær for. Set ein null ved grøn- saker, frukt og bær du aldri vil ha. Du vil no få varer som varierar med årstidene utan å risikere å få varer du ikkje treng. Sesongpakke kan godt kombinerast med fast pakke eller fleksipakke (kombipakke). Eksempel på kombipakke:

Fast: 2kg Gulrot, 2 posar Potet, 2 stk Salat, 2stk Squash, 1 kg Banan Sesongpakke grønsaker: Kr 200,- Sesongpakke frukt & grønt: Kr. 150,- Ønskjer ikkje: Reddik, Aubergine, Bønner, Avocado.

Slik gjer du: Før opp i skjemaet det du vil ha fast. Set null ved det du aldri vil ha. Skriv så på rett beløp for sesongpakke grønsaker og sesongpakke frukt&bær nederst på skjemaet. I eksempelet ovanfor vil det bli plukka ut grønsaker for ca 200,- blant tilgjengelege grønsaker som ikkje står i fast bestilling eller er nulla ut. Tilsvarande gjeld for frukt og bær til ein verdi av ca 150,-

ENDRING / AVBESTILLING 
Du kan avbestille varer eller endre bestillinga di undervegs om du ønskjer det. Avbestillingar eller endringar må vere oss i hende seinast laurdag før levering, dvs. 5 dagar før levering. Dersom du alt veit om tidsrom du ikkje skal ha levering, så er det fint om du fører det opp nedanfor. Ønskjer ikkje levering (skriv dato/tidsrom)

FIVH / BERGEN ØKOMATRING
Fremtiden i Våre Hender driv Bergen Økomatring som arbeider aktivt for å fremje tilgangen på økologiske matvarer. Som medlem av økomatringen mottek du jamnleg informasjon om økologisk mat og andre miljørelaterte spørsmål. Medlemskapet kostar kr 50,- pr år. Kryss av nedanfor om du ønskjer medlemskap. NB! Du treng ikkje vere medlem for å motta varer. For meir informassjon om Bergen Økomatring, sjå http://home.sol.no/~fivh-b/hoved.html

LEVERING
Ferskvarer (grønsaker, frukt, bær og brød) blir normalt levert annankvar torsdag, medan lagringsvarer (mjøl, syltetøy) blir levert kvar 4. torsdag. Som kunde kan du motta varer på avtalt samleplass (kr 9,- pr levering), eller du kan få varer køyrt heim mot godtgjerdsle på kr. 36,- (Kryss av i felt 2 nedanfor bestillings- skjemaet). Dersom du samarbeider med andre om heim- køyring, er prisen kr 36.- for første kunde og kr 12,- for øvrige kundar som har levering til same adresse. Total kostnaden vert fordelt likt på kvar kunde og spesifisert på rekninga til kvar kunde. Kryss av nederst på framsida dersom du ønskjer å samarbeide med annan kunde i nærleiken av di adresse om dørlevering.

BETALING
Varene vert levert med spesifisert rekning og bankgiro. Betaling skjer 7 dagar etter mottak av varer.

VARENE
Av varene som er lista ovanfor, vert så mykje som råd dyrka på Finne gard på Voss eller hos andre produsentar i distriktet. Når varer ikkje kan skaffast lokalt, vert det kjøpt inn varer frå andre delar av landet, dernest frå utlandet. Alle råvarer skal vere dyrka utan bruk av syntetisk gjødsel eller syntetiske sprøytemiddel. Foredla varer skal ikkje innehalde kunstige tilsetjingstoff. Ver merksam på at vareutvalet i noko grad vil følgje sesongen. Spesielt gjeld det bær, moreller og plommer som berre vil vere tilgjengeleg innanfor norsk sesong. Unntaket er bringebær som vil kunna leverast som frosenvare utover hausten så lenge lageret rekk. Om ønskjeleg kan større parti av bær, frukt o.a. leverast berre ein gong.

PRISAR
Prisane som er sett, gjeld for vare av alminneleg god kvalitet. Ved ringare kvalitet vil prisen setjast ned. Prisane er retningsgjevande og vil gjennom året kunne variere noko rundt den verdien som er sett.