Feriehus på Finnegarden.

 
Finnegarden leverer økologisk dyrka og foredla mat direkte til forbrukar i Bergensregionen

Levering skjer kvar 14.dag og fungerer som ei abonnements-ordning.

Du kan sjølv plukka ut varer du vil ha (fast pakke) eller overlata det til oss (sesongpakke).

Du kan få varene heim på døra eller henta dei
på avtalt samleplass.
Varene vert levert med spesifisert rekning og bankgiro. Betalingsfristen er 7 dagar.

Finnegarden på Voss har drive økologisk hagebruk sidan 1995.

Fleire gardar på Voss og i regionen leverer fast sine produkt til oss.

Varer som ikkje kan skaffast lokalt, vert kjøpt inn frå andre delar av landet eller importert.